چاپ مقالات برتر در مجله علمی پژوهشی دست‌آوردهای روان‌شناختی

  • صفحه اصلی
  • چاپ مقالات برتر در مجله علمی پژوهشی دست‌آوردهای روان‌شناختی
چاپ مقالات برتر در مجله علمی پژوهشی دست‌آوردهای روان‌شناختی
چاپ مقالات برتر در مجله علمی پژوهشی دست‌آوردهای روان‌شناختی
چاپ مقالات برتر در مجله علمی پژوهشی دست‌آوردهای روان‌شناختی

به اطلاع پژوهشگران گرامی می رساند ، مقالات برتر و منتخب کنفرانس ، پس از یک دور داوری مجدد توسط هئیت داوران مجله علمی پژوهشی دست‌آوردهای روان‌شناختی در این مجله چاپ می گردند.