معرفی کارگاههای جانبی کنفرانس

معرفی کارگاههای جانبی کنفرانس
معرفی کارگاههای جانبی کنفرانس
معرفی کارگاههای جانبی کنفرانس

علاقه مندان جهت ثبت نام کارگاههای آموزشی ، لطفا از طریق سایت کنفرانس و پنل کاربران اقدام فرمائید /:

workshop-site