آغاز به کار وب سایت و سامانه ثبت نام و دریافت مقالات

  • صفحه اصلی
  • آغاز به کار وب سایت و سامانه ثبت نام و دریافت مقالات
آغاز به کار وب سایت و سامانه ثبت نام و دریافت مقالات
با استقرار دبیرخانه، کنفرانس ملی کودکان استثنایی بطور رسمی کار خود را آغاز نمود.
آغاز به کار وب سایت و سامانه ثبت نام و دریافت مقالات

 با استقرار دبیرخانه،  کنفرانس ملی کودکان استثنایی از منظر روانشناسی تربیتی ،علوم شناختی و نقشه برداری مغز بطور رسمی کار خود را آغاز نمود.

 

به گزارش روابط عمومی کنفرانس، پژوهشگران می توانند از طریق همین سایت مقالات خود را ارائه نمایند تا فرآیند داوری توسط کمیته علمی کنفرانس انجام گیرد. گفتنی است کلیه اخبار و اطلاعیه های مربوط به کنفرانس از طریق همین سایت، اطلاع رسانی خواهد شد.