برگزاری کنفرانس ملی کودکان استثنایی در دانشگاه شهید چمران اهواز

  • صفحه اصلی
  • برگزاری کنفرانس ملی کودکان استثنایی در دانشگاه شهید چمران اهواز
برگزاری کنفرانس ملی کودکان استثنایی در دانشگاه شهید چمران اهواز
به گزارش ایسنا - منطقه خوزستان، کنفرانس ملی کودکان استثنایی از منظر تربیتی، علوم شناختی و آسیب شناختی، ۲۲ آبان‌ماه در دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار می‌شود.
برگزاری کنفرانس ملی کودکان استثنایی در دانشگاه شهید چمران اهواز
کنفرانس ملی کودکان استثنایی ۲۲ آبان‌ماه در دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار می‌شود.
 
به گزارش ایسنا - منطقه خوزستان، کنفرانس ملی کودکان استثنایی از منظر تربیتی، علوم شناختی و آسیب شناختی، ۲۲ آبان‌ماه در دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار می‌شود. 
 
شرکت‌کنندگان در این کنفرانس می‌توانند مقالات خود را در محورهای کودکان و نوجوانان استثنایی و روانشناسی تربیتی، علوم شناختی و نقشه برداری مغز و استثنایی بودن، خانواده و پیشگیری، توان بخشی کودکان و نوجوانان استثنایی، مشاوره و سلامت روانی، تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان استثنایی، شهرسازی و حقوق شهروندی کودکان و نوجوانان استثنایی حداکثر تا ۲۴ مهرماه به سایت کنفرانس به نشانی www.pexcec.ir مراجعه کنند.
 
براساس زمانبندی این کنفرانس آخرین مهلت ثبت‌نام نهایی در کنفرانس ملی کودکان استثنایی نیز دوم آبان‌ماه اعلام شده است.